Перейти к содержанию страницы
מצוות פדיון שבויים
מצוות פדיון שבויים

מצוות פדיון שבויים

אחינו היקר אברהם לוי (לייבוש), בשר מבשרנו ומוותיקי המתנדבים בארגון, נמצא כעת בנֵכר לאחר שהיה מעורב בתאונת דרכים קשה, והוא פונה אליכם בבקשה ובתחנונים לסייע לו לצאת מן המיצר.

ידידים סיוע בדרכים

$ 3,746 Собрано с помощью 84 спонсоров
85% [of] $ 4,387 סוג הגיוס
Срок, выделенный для сбора средств, подошел к концу

Описание проекта

מתנדבים יקרים, 
פונים אנו אליכם בקריאה חריגה: 

אחינו היקר אברהם לוי (לייבוש), בשר מבשרנו ומוותיקי המתנדבים בארגון, נמצא כעת בנֵכר לאחר שהיה מעורב בתאונת דרכים קשה. לא צריך להכביר במילים אודות המצב הנפשי והגופני (לייבוש נפצע בעצמו באורח בינוני) בו חברינו שרוי. לייבוש, שבימים כתיקונם הוא ראש וראשון לכול מעשה חסד, נתון כעת במצב שהוא צריך אותנו! ומן המיצר הוא פונה אליכם בבקשה ובתחנונים לסייע לו.

עו"ד מקומי דורש שכר טרחה בסך 10,000₪ על מנת לטפל בתיק. בנוסף, המשטרה המקומית מבקשת דמי ערבות בגובה 50,000₪ כדי לשחררו עד להחלטה שתתקבל בתיק.

אנא חושו לעזרתו - כל אחד לפי יכולתו - ויחד נגייס את מלוא הסכום הנדרש, ובזכות מצווה חשובה זו, נזכה כולנו לשפע רוחני וגשמי - אנחנו ובני ביתנו כל הימים אמן!

איש את רעהו יעזור ולאחיו יאמר חזק!
ישראל אלמסי - מנכ"ל
לייזי שטרן - סמנכ"ל

 

לתשומת לב: התרומה תתבצע דרך ארגון ידידים, ותתקבל קבלה של הארגון.

Вставка

Предварительный просмотр

Закрыть меню