מצוות פדיון שבויים

אחינו היקר אברהם לוי (לייבוש), בשר מבשרנו ומוותיקי המתנדבים בארגון, נמצא כעת בנֵכר לאחר שהיה מעורב בתאונת דרכים קשה, והוא פונה אליכם בבקשה ובתחנונים לסייע לו לצאת מן המיצר.

$ 3,746 Собрано с помощью 84 спонсоров
Спонсоры
84
Процент собранных средств
91%
Собрано
$ 3,746
Поддержать проект