דלג לתוכן העמוד
ספר המאמרים - על פרשות השבוע ומועדי ישראל
ספר המאמרים - על פרשות השבוע ומועדי ישראל

ספר המאמרים - על פרשות השבוע ומועדי ישראל

אוסף מאמרים מפי מו"ר הרב יעקב מנחם הלוי פיגנבוים.הספר מקיף את פרשיות השבוע ומועדי ישראל,בראייה אמונית כללית ואקטואלית

אבי חכמון

16,521 גוייסו באמצעות 133 תומכים
110% של 15,000 סוג הגיוס
תם זמן היעד לגיוס

הפרויקט

במהלך 6 שנים האחרונות אנחנו מחזור י"ח מוציאים עלון שבועי וירטואלי

בו מו"ר הרב יעקב מנחם הלוי פיגנבוים כותב מאמר על פרשת השבוע ומועדי ישראל

המאמרים נכתבים מתוך הסתכלות ישירה, עדכנית ועכשווית של הרב.

*המאמרים בספר נאספו מעלונים אלו ויוצאו לאור בספר זה

הערך המוסף של  'ספר המאמרים' על פרשות השבוע,

הוא בכך שאנו מוצאים את הספר בתור מתנתנו הבוגרים

ל- יום הולדתו ה-70 של הרב יעקב הי"ו.
 

 

מתוך הקדמתו של הרב לספר זה:

"בזכות מו"ר הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, אני כותב את כל הנכתב בספר הזה.

בזכותו, זכיתי לעסוק בנשמות במקום בחומרים. בזכותו, זכיתי ליאור ולהאיר באור "התורה הגואלת",

האמת היותר גדולה ועמוקה, והיותר משמעותית בדורנו.

רבנו, הרב צבי יהודה, כפי שקראנו לו, היה "חי את פרשת השבוע". היה מתבטא שאנו "נפגשים שם עם רבונו של עולם".

כידוע רבינו גילה שיטה מופלאה בהתבוננות בתורה. העולם כולו בנוי בזוגיות.

כל שתי פרשות עוסקות בנושא אחד. הראשונה באותו נושא מצדו העקרוני, האוביקטיבי, והשניה בפרוט המעשי, הסוביקטיבי.

עוד התבוננות ללימוד הפרשה היא במשמעות שם הפרשה, כמבטא את תוכן הפרשה.

נדמה כאילו השם מקרי לחלוטין, ונגזר מזה שבמקרה מילה זו היא המילה הראשונה בפרשה. אבל יש בהנחה כזו טעות כפולה.

ראשית ודאי כל מילה בתורה האלוקית מכוונת מאד. והמילה הראשונה בפסוק אינה מקרית.

שנית אמנם לא התברר לי מקור שמות הפרשות, אבל ברור שכל מנהג ישראל כזה אינו מקרי.

בנוסף במאמרים של השנים המאוחרות יותר, השתדלתי ללמוד כל שנה פרשיה אחרת.

בתחילה את "ראשון", אח"כ "שני" וכך הלאה. הלכתי בעקבות מפרשינו, ראשונים ואחרונים.

פעמים רבות, בעקבות בעיות אקטואליות, שהעסיקו אותנו באותה תקופה.

בעלון השבועי של מחזור ח"י בעניני פרשת שבוע,

אני "מנצל" כל שבוע את המחשבה על דבר התורה לעלון, כהכנה לקראת השיעור הארוך יותר.

בהמשך, התחלתי גם להקליט את דבר התורה על הפרשה, וכיום הוא מופץ לכבוד שבת קודש לכמה מאות שומעים, כ"י.

אשריכם. כן תמשיכו ותעלו, נמשיך ונעלה יחד בעבודת הקודש"

הטמעה

תצוגה מקדימה

סגור