ספר המאמרים - על פרשות השבוע ומועדי ישראל

אוסף מאמרים מפי מו"ר הרב יעקב מנחם הלוי פיגנבוים.הספר מקיף את פרשיות השבוע ומועדי ישראל,בראייה אמונית כללית ואקטואלית

16,521 גוייסו באמצעות 133 תומכים
תומכים
133
אחוז גיוס
110%
גויס
16,521
תמוך בפרויקט