Перейти к содержанию страницы
הגיזה הזאת
הגיזה הזאת

הגיזה הזאת

גיזה היא החברה הדמיונית. האח והאחות מאשימים אותה בכל הנזקים שקרו (וגם כמה שלא)ספר ילדים מצחיק וקליל, עם האיורים המצויינים של דניאלה פונד

אסף ארצי

$ 880 Собрано с помощью 40 спонсоров
94% [of] $ 940 סוג הגיוס
Срок, выделенный для сбора средств, подошел к концу

Описание проекта

מי זו גיזה?
איך היא צצה?
קמה, זזה
נסה, רצה
הנה פה! או שמא שמה?
לא מצאתם? הציצו פנימה!

שמי אסף ארצי, הוצאתי שני ספרי ילדים "אבדה לי נקודה" ו "גן חיות בשתיים בלילה"
 


אני רוצה להוציא ספר שלישי "הגיזה הזאת!", על חברה דמיונית, שאח ואחות מאשימים בכל מיני נזקים שקרו (וגם כמה שלא)
הספר ילווה באיורים המצויינים של דניאלה פונד, המאיירת של סדרת "למה בריבוע"

תהנו!

Вставка

Предварительный просмотр

Закрыть меню