Перейти к содержанию страницы
האמבולנס הראשון החינמי לשירות ניצולי השואה בישראל
האמבולנס הראשון החינמי לשירות ניצולי השואה בישראל

האמבולנס הראשון החינמי לשירות ניצולי השואה בישראל

סכנה!!!! עקב מזג האוויר קשישים וניצולי שואה רבים לא יכולים לצאת מהבית לרכוש תרופות. בעזרת אמבולנס החסד של 'לב נעמי' נוכל להסיעם לקבלת טיפולים רפואיים ואף לספק להם באופן מיידי את התרופות

לב נעמי

$ 1,012 Собрано с помощью 13 спонсоров
7% [of] $ 15,342 סוג הגיוס

Описание проекта

סכנה!!!! קשישים רבים אינם יכולים לצאת במזג האוויר החורפי בכדי לקנות לעצמם תרופות מהם מצילות חיים!

עמותת לב נעמי הפועלת בהתנדבות מלאה מפעילה כבר זו השנה השלישית מבצע מיוחד של "תרופות עד הבית".

במסגרת המבצע המתנדבים מגיעים לבתי הקשישים, לוקחים את מרשם התרופות ויוצאים לרכוש עבור את התרופות.

בעזרת הבימבה החשמלית נוכל לספק בצורה מהירה ויעילה לכל הקשישים והמוגבלים את התרופות.

Вставка

Предварительный просмотр

Закрыть меню