Перейти к содержанию страницы
מנציחים את זכרו של עדיאל קולמן הי"ד
מנציחים את זכרו של עדיאל קולמן הי"ד

מנציחים את זכרו של עדיאל קולמן הי"ד

איסוף תרומות לרכישת במה ועמוד תפילה לבית כנסת "אברהם אוהבי" בכוכב השחר לזכרו של עדיאל קולמן הי"ד

החברים של עדיאל

$ 6,910 Собрано с помощью 122 спонсоров
86% [of] $ 8,036 סוג הגיוס
Срок, выделенный для сбора средств, подошел к концу

Описание проекта

עדיאל קולמן, תושב כוכב השחר ויליד היישוב קשת,  נרצח בדרכו חזרה לביתו בכוכב השחר ממקום עבודתו בעיר דוד.
עדיאל היה אבא נפלא, איש משפחה וחבר אהוב. איש שיחה ואיש ספר שאהב את הארץ ונהנה מיגיע כפיו

מבקשים את עזרתכם בהנצחת זכרו בבית הכנסת החדש,"אברהם אוהבי" בכוכב השחר

התרומות מיועדות לרכישת במת תפילה ועמוד תפילה שיקדשו על שמו של עדיאל הי"ד

התרומות מוכרות לסעיף 46 לפקודת מס הכנסה

***

ברכת רב היישוב כוכב השחר

זה אל-י ואנוהו. 
בית הכנסת "אברהם אוהבי" זקוק לבימה ועמוד תפילה ראויים, על מנת לכבד את התורה והתפילה.
רחש לבם של חבריו של עדיאל קולמן הי"ד, להקדיש את הבמה והעמוד לעילוי נשמתו של עדיאל לקראת יום השנה הראשון להרצחו.
לצורך כך הם מחפשים שותפים למצווה. הרעיון הוא רעיון מבורך ומרגש. 


יבורכו כל המוכנים לסייע למצווה זו שיש בה הוספת כבוד שמים והנצחה לחברנו האהוב שמסר את נפשו על קידוש השם.

בברכה אוהד קרקובר

 

Вставка

Предварительный просмотр

Закрыть меню