תנאים אלו מהווים המשך של התנאים המפורסמים באתר גיוסים וחלים על כל הפעילות והקמפיינים שנעשים באתר ובכלל כל הקשור לגיוסים. 

העלאת קמפיין ללא עמלות פירושו הסכמה מלאה לתנאים אלו ולתנאים הכלליים המופיעים באתר.

1. ההטבה מיועדת לקמפיינים שיועלו במלואם ויפורסמו בין התאריכים 6.6.2018 עד 7.7.2018  והיא מוגבלת עד 10 קמפיינים.

2. גיוסים ראשית להפסיק את המהלך בכל עת וללא הודעה מוקדמת וללא מתן הסבר וסיבה. 

3. ההטבה רק לקמפיינים במסלול גמיש ובהיקף של עד 25,000 ש"ח מעבר לסכום הנ״ל תגבה העמלה הרגילה בסך 5% לא כולל עמלת סליקה ותשלומים לספקים אחרים. 

4. מכיון שגיוסים מלווה באופן אישי כל גיוס החל משלב הכנת הקמפיין וממשיך לאורך כל הקמפיין דבר שמצריך המון משאבים, ההטבה ללא עמלה תינתן רק לאחר שהקמפיין יעלה בשלמותו והא יבחן ע״י צוות האתר.

אין לנו שום התחייבות לקבל אף קמפיין. והוא שקול לשיקול הדעת שלנו בלבד. 

5. קמפיינים שיאושרו לקבלת ההטבה יקבלו על-כך הודעה טלפונית. הקמפיינים שלא יאושרו לא ינתנו הסברים ונימוקים לאי אישור ההטבה. 

ההטבה מותנית במתן קרדיט בגוף הספר לגיוסים הכוללים לוגו וכתובת האתר. כפי שימסר למו"ל ע"י חברת גיוסים