Saltar al contenido de la página
מצילים את הילדים של ספיר נחום ז"ל
מצילים את הילדים של ספיר נחום ז"ל

מצילים את הילדים של ספיר נחום ז"ל

ספיר נחום נרצחה באכזריות בשטח פתוח בצפון הארץ. ילדיה שגם כך לא היו עם גב כלכלי, נותרו כעת ללא אם וללא אב. בואו ניקח חלק בעתיד שלהן והמשפחה. 100% מהתרומות מועבר ישירות אל חשבון הנאמנות של עו"ד עמיחי בן שלוש המלווה את המשפחה ואת מיזם הגיוס!

לב נעמי

$ 27,723 Fueron movilizados por 766 Partidarios

Detalles del proyecto

ספיר נחום נחטפה ונרצחה באכזריות בשטח פתוח בצפון הארץ, על פי המשטרה. שתי ילדיה, שגם כך לא היה ולא יהיה להם גב כלכלי, נותרו כעת ללא אם וללא אב. המשפחה מוכרת לרשויות הרווחה.

בואו ניקח חלק בעתיד הילדים והמשפחה בשעה הקשה שלהן, לכל הפחות נסיר את הדאגות הכלכלית מעל המשפחה שעלולה להתמודד עם קשיים כלכליים רציניים בנוסף לאבל הכבד. חברים וחברות - 100 אחוז מהתרומות מועברות ישירות אל המשפחה. בלי עמלות תיווך ואף בלי עמלות סליקת אשראי, אותן לקחה עמותת 'לב נעמי' מבית חסדי נעמי על עצמה! (תותחים!)

קדימה, כל אחד כפי יכולתו, כדי שלא ננטוש את הילדים המשפחה בצד הדרך! הגיוס בידיעת ואישור המשפחה. כל תורם מקבל אל המייל קבלה לסעיף 46 (להטבה במס), 100% מועבר ישירות אל חשבון הנאמנות של עו"ד המלווים את המשפחה!

 

Implementación

Vista previa

Cerrar