Saltar al contenido de la página
הוא רק תינוק - בבקשה תנו לו עתיד!!!
הוא רק תינוק - בבקשה תנו לו עתיד!!!

הוא רק תינוק - בבקשה תנו לו עתיד!!!

"הבן שלנו נולד עם מום שמעכב את התפתחותו. בשביל להציל אותו אנחנו חייבים לעבור טיפול בבית חולים בחו"ל. בבקשה, הבן שחכנו לו כל כך, אל תתנו לנו לאבד אותו חלילה!!!"

מצילים את התינוק

$ 99,425 Fueron movilizados por 3,135 Partidarios
92% De $ 108,058 סוג הגיוס
El tiempo objetivo para el reclutamiento finaliza

Detalles del proyecto

בני הבכור והאהוב,  לאחר הלידה שלו, קראו לי הרופאים לחדר וסיפרו לי שהוא סובל ממום נדיר שמעכב את התפתחותו, ומסכן את העתיד שלו ואת כל חייו!!!

מפני שהמום מאוד נדיר - המליצו לנו להטיס אותו לטיפול יקר מאוד בחו"ל.

ניסינו לפנות לכמה שיותר לאנשים שאנחנו מכירים כדי שיעזרו, אבל לא הגענו לסכום. 

בכל יום שהוא לא מטופל בו, המצב מחמיר, ואין לי בררה אלא לפנות אליכם - ולהתחנן שלא תתעלמו! ותסייעו לי ולבעלי בהצלת בני הקטן והאהוב שלי!

בבקשה, אל תתעלמו!!

תרמו עכשיו והצילו את חייו!!!

גיוס התרומות נעשה בעזרתם האדיבה של "מרכז הצדקה" שמכירים מקרוב את כל פרטי הבעיה. מחמת צנעת הפרט אין באפשרותינו לפרט כאן מעבר למה שנכתב וצולם בסרטון.

על כל תרומה תשלח במייל קבלה המוכרת לצרכי מס ממרכז הצדקה

Implementación

Vista previa

Cerrar