מחזירים את הפרנסה ליונתן ומיכל מ'אורגני בכפר'

אחרי השקעה אדירה ושנים של עבודה, העסק המשפחתי שלהם ׳אורגני בכפר׳ הוצת ונשרף כליל והותיר אותם עם חובות גדולים ובלי מקור פרנסה! עזרו להם להתחיל את החיים מחדש

$ 8,173 Собрано с помощью 161 спонсоров
Спонсоры
161
Процент собранных средств
97%
Собрано
$ 8,173
Поддержать проект