פנק ת'לוחם ❤ מחזירים אהבה ללוחמי צה״ל ומעניקים להם חבילות שי + 300 שקל בתווי קנייה

פנק את הלוחם ❤ מעניקים ללוחמים בקו האש חבילות שי + 300 שקל בשוברי קנייה "פנק ת'לוחם"

$ 2,291 Собрано с помощью 40 спонсоров
Спонсоры
40
Процент собранных средств
102%
Собрано
$ 2,291
Поддержать проект