גיוס חירום דחוף להצלת משפחה!!! הבנק עומד לזרוק את האמא הנכה עם ארבעת ילדיה לרחוב!!!

שילוב של חובות אדירים ביחד עם בעיות בריאותיות ונפשיות קשות ביותר מוטטמשפחה שלמה ועכשיו הם נזרקים לרחוב!אנא עזרו ככל יכולתכם!

$ 21,309 Собрано с помощью 521 спонсоров
Спонсоры
521
Процент собранных средств
100%
Собрано
$ 21,309
Поддержать проект