"תצילו את יוסף חיים שלי, אני לא יכול להציל אותו לבד!"

אצל יוסף חיים בן 20 התגלה גידול סרטני מסוכן שהולך ומתפשט, כדי להציל את חייו אנחנו צריכים את העזרה שלכם! בבקשה, אל תתנו לסרטן לקחת לנו את יוסף חיים!

$ 159,705 Собрано с помощью 4521 спонсоров
Спонсоры
4521
Процент собранных средств
85%
Собрано
$ 159,705
Поддержать проект