הדירה ותכולתה נשרפו כליל, ההורים וארבעת ילדיהם הקטנים נותרו בחוסר כל!!!

השריפה האדירה גרמה נזק רב לכל תכולת הדירה • אחיו של בעל הדירה: "הוא עומד עם אשתו והילדים מחוץ לדירה, בוכה"

$ 2,433 Собрано с помощью 39 спонсоров
Спонсоры
39
Процент собранных средств
84%
Собрано
$ 2,433
Поддержать проект