ניצולת שואה בת 93 עם קוצב לב חיה בתנאים מחרידים עם בן פגוע נפש מתחננת; תנו לי לחיות!

אנא מכם; קראו, תרמו ושתפו את סיפורה הקשה ומצבה המחריד של שורדת השואה שמתחננת לעזרה לשרוד את החיים!

$ 808 Собрано с помощью 17 спонсоров
Спонсоры
17
Процент собранных средств
15%
Собрано
$ 808
Поддержать проект