ניצולת שואה בת 93 עם קוצב לב חיה בתנאים מחרידים עם בן פגוע נפש מתחננת; תנו לי לחיות!

אנא מכם; קראו, תרמו ושתפו את סיפורה הקשה ומצבה המחריד של שורדת השואה שמתחננת לעזרה לשרוד את החיים!

$ 7,974 Собрано с помощью 198 спонсоров
Спонсоры
198
Процент собранных средств
79%
Собрано
$ 7,974
Поддержать проект