לא חוזרים לבית הספר בלי תיקמלא!

עוד מספר ימים מתחילה שנת הלימודים הבאה ועדיין יש ילדים בלי ילקוט וכלי כתיבה לשנה החדשה! רק בעזרתכם ארגון ׳חסדי נעמי׳ יוכל לתת סיוע לילדים הנזקקים!

$ 15,369 Собрано с помощью 238 спонсоров
Спонсоры
238
Процент собранных средств
101%
Собрано
$ 15,369
Поддержать проект