"השותפים בהקמת הילולת דוד המלך- יראו ישועה עד ראש השנה!"

הבטחת הרב ארוש - כל התורם 300 ש"ח חד פעמי להילולת דוד המלך, דוד המלך לא ישאר חייב ויפעל לישועתו עד ראש השנה הקרוב!

$ 57,516 Собрано с помощью 707 спонсоров
Спонсоры
707
Процент собранных средств
98%
Собрано
$ 57,516
Поддержать проект