בואו להיות שותפים בהנצחה ושימור מורשת יהדות רומניה בישראל.

גם אני גאה להיות רומני - ורוצה להיות שותף לעשייה לשימור מורשת והנצחת יהדות רומניה.

$ 4,800 Собрано с помощью 61 спонсоров
Спонсоры
61
Процент собранных средств
4%
Собрано
$ 4,800
Поддержать проект