מצילים משפחות מרעב בחג!

בחג הזה אלפי משפחות בישראל עלולות לשבת רעבות ליד שולחן ליל הסדר!! אל תתעלמו מהמצוקה שלהן!!

$ 12,230 Собрано с помощью 323 спонсоров
Спонсоры
323
Процент собранных средств
94%
Собрано
$ 12,230
Поддержать проект