אמא הבטחת לנו טופו לשבת!

עמותת חסדי נעמי מגוונת את מערך סלי המזון אותו היא מחלקת ויצאה במבצע חדש במסגרתו תאפשר העמותה קבלת סלי מזון טבעוניים בלבד

$ 2,774 Собрано с помощью 36 спонсоров
Спонсоры
36
Процент собранных средств
96%
Собрано
$ 2,774
Поддержать проект