נרתמים למען הקמת בית נאמן בישראל!

בעוד פחות מחודש תתקיים חתונה ולזוג אין כל!מדובר על זוג הורים מוגבלים ונכים שאינם עובדים וזקוקים בעזרה כלכלית כדי לחתן את בתם.אנא עיזרו לזוג בעל מיעוט יכולת להגשים את חלומם!

$ 3,447 Собрано с помощью 64 спонсоров
Спонсоры
64
Процент собранных средств
100%
Собрано
$ 3,447
Поддержать проект