ארבעה ילדים קטנים צריכים אותה בבית. עזרו לנו להציל את אמא רינה!!

"עזרו לנו להציל את אמא שלנו!! אמא שלנו, החזקה והמסורה והיקרה, חלתה במחלה הארורה וזקוקה לטיפולים שנמצאים מחוץ לסל הבריאות. אמא, אנחנו זקוקים לך כל כך פה איתנו. בבקשה, תנו לנו יד להשאיר את אמא איתנו"!!

$ 165,044 Собрано с помощью 4894 спонсоров
Спонсоры
4894
Процент собранных средств
86%
Собрано
$ 165,044
Поддержать проект