ערכות חימום לחורף לניצולי שואה ונזקקים

חורף קר אנחנו בפוך ומאות ניצולי שואה רועדים מקור! בתרומה של 60 שקלים בלבד נחמם אותם שלא ירעדו החורף! כל ערכת חורף מכילה: שמיכת פוך + צעיף, זוג כפפות ומחמם אוזניים

$ 11,212 Собрано с помощью 280 спонсоров
Спонсоры
280
Процент собранных средств
128%
Собрано
$ 11,212
Поддержать проект