גם השנה: לא חוזרים לבית הספר בלי תיקמלא!

גם השנה שנת הלימודים תיפתח עם ילדים רבים בלי ילקוט וכלי כתיבה לשנה החדשה! רק בעזרתכם ארגון ׳חסדי נעמי׳ יוכל לתת סיוע לילדים הנזקקים!

2,049 גוייסו באמצעות 10 תומכים
תומכים
10
אחוז גיוס
4%
גויס
2,049
תמוך בפרויקט