עכשיו יותר מתמיד! מרבים בזכויות ותורמים גמרות שוטנשטיין לרשות וללימוד החולים 🩺 המאושפזים בבתי החולים בישראל ❤

בכל תרומה שלך נרכוש עוד גמרא שתושאל שוב ושוב, לאנשים רבים ולאורך שנים רבות לחולים ומבקרים בבתי החולים ברחבי הארץ! זיכוי הרבים ללא הפסקה! עזרו לנו לזכות עוד יהודי שיילמד גמרא בזכותכם!

27,193 גוייסו באמצעות 141 תומכים
תומכים
141
אחוז גיוס
57%
גויס
27,193
תמוך בפרויקט