ילקוט לכל תלמיד ותלמידה מתחילים את השנה עם תיקמלא 🎒

גם השנה אלפי הורים לא יוכלו לקנות לילדיהם את הילקוט עליו חלמו, למלא אותו במחברות וקלמר חדש, עמוס בציוד צבעוני, כמו שיש לכל חבריהם לכיתה 🎒✂🖍אנחנו פה בשביל ההורים האלו, בשביל הילדים והילדות שלהם ❤

163,282 גוייסו באמצעות 879 תומכים
תומכים
879
אחוז גיוס
102%
גויס
163,282
תמוך בפרויקט