חלוקת ארוחות חמות בבית החם לניצולי שואה וקשישים גלמודים ❤

היו שותפים עימנו בהפעלת הבית החם לניצולי השואה וקשישים גלמודים המקבלים ארוחה חמה, מפגשי העשרה ותעסוקה לצד תמיכה וסיוע אישי ⚘

57,199 גוייסו באמצעות 199 תומכים
תומכים
199
אחוז גיוס
64%
גויס
57,199
תמוך בפרויקט