תומכים
315
אחוז גיוס
69%
גויס
86,033

גיוס מיוחד 🇮🇱 פנק ת'חייל ❤ מחזירים אהבה לחיילי צה״ל בודדים ונזקקים ומעניקים להם 300 שקל בתווי קנייה

עכשיו יותר מתמיד מחזירים אהבה לחיילי צה״ל הבודדים ומעניקים להם חבילת שי + 300 שקל תווי קנייה ❤

תמוך בפרויקט

גיוס מיוחד 🇮🇱 פנק ת'חייל ❤ מחזירים אהבה לחיילי צה״ל בודדים ונזקקים ומעניקים להם 300 שקל בתווי קנייה

86,032.60 גוייסו באמצעות 315 תומכים