תומכים
359
אחוז גיוס
79%
גויס
98,259

גיוס מיוחד 🇮🇱 פנק ת'חייל ❤ מחזירים אהבה לחיילי צה״ל בודדים ונזקקים ומעניקים להם 300 שקל בתווי קנייה

עכשיו יותר מתמיד מחזירים אהבה לחיילי צה״ל הבודדים ומעניקים להם חבילת שי + 300 שקל תווי קנייה ❤

תמוך בפרויקט

גיוס מיוחד 🇮🇱 פנק ת'חייל ❤ מחזירים אהבה לחיילי צה״ל בודדים ונזקקים ומעניקים להם 300 שקל בתווי קנייה

98,258.90 גוייסו באמצעות 359 תומכים