אלמנה בת 70 חולת סרטן מתחננת 😥 עזרו לי לחתן את הבת שלי

עם מחלת סרטן בלי בעל תומך וללא שום מקור פרנסה אני מבקשת בקשה אחרונה: לראות את הבת שלי מאושרת תחת החופה 😥 אנא עזרו לי לסיים את שארית חיי עם מעט נחת ❤

7,711 גוייסו באמצעות 43 תומכים
תומכים
43
אחוז גיוס
103%
גויס
7,711
תמוך בפרויקט