אלמנה בת 70 חולת סרטן מתחננת 😥 עזרו לי לחתן את הבת שלי

עם מחלת סרטן בלי בעל תומך וללא שום מקור פרנסה אני מבקשת בקשה אחרונה: לראות את הבת שלי מאושרת תחת החופה 😥 אנא עזרו לי לסיים את שארית חיי עם מעט נחת ❤

5,541 גוייסו באמצעות 28 תומכים
תומכים
28
אחוז גיוס
22%
גויס
5,541
תמוך בפרויקט