תומכים
393
אחוז גיוס
38%
גויס
56,306

התינוקת שלנו נולדה עם שני מומים נדירים בלב 😭 היא מאושפזת כבר למעלה משנה ומצבה הרפואי מצריך השגחה צמודה 24/7 אין לנו אפשרות לעבוד...😢 החובות רק הולכים וגדלים! אנא, עזרו לנו! 🙏

אסור לנו לעזוב את התינוקת שלנו אפילו לרגע אחד! כל החסכונות שלנו נגמרו... אנחנו ושלושת הילדים שלנו נותרנו חסרי כל... אנא, עזרו לנו!

תמוך בפרויקט

התינוקת שלנו נולדה עם שני מומים נדירים בלב 😭 היא מאושפזת כבר למעלה משנה ומצבה הרפואי מצריך השגחה צמודה 24/7 אין לנו אפשרות לעבוד...😢 החובות רק הולכים וגדלים! אנא, עזרו לנו! 🙏

56,305.70 גוייסו באמצעות 393 תומכים