גיוס חירום להפעלת חשמל לקשישים נזקקים ומשפחות במצוקה מנותקי חשמל 😐

ממש עכשיו יושבים קשישים נזקקים ומשפחות במצוקה בלי חשמל בבית! עזרו לנו להחזיר להם את החשמל 🙏 התרומות יועברו ישירות לחברת חשמל לתשלום החשמל בלבד!

69,802 גוייסו באמצעות 347 תומכים
תומכים
347
אחוז גיוס
107%
גויס
69,802
תמוך בפרויקט