"באנו חושך לגרש" 🕯קמפיין גיוס המונים להפעלת חשמל לקשישים נזקקים ומשפחות במצוקה מנותקי חשמל 😐

בימים אלו של שיא החום והשרב יושבים קשישים נזקקים ומשפחות במצוקה בלי חשמל בבית! עזרו לנו להחזיר להם את החשמל 🙏 התרומות יועברו ישירות לחברת חשמל לתשלום החשמל בלבד!

10,711 גוייסו באמצעות 49 תומכים
תומכים
49
אחוז גיוס
21%
גויס
10,711
תמוך בפרויקט