עושים שנה טובה לניצולי שואה ולקשישים נזקקים

איך אפשר לראות ניצולת שואה שבוכה בגלל שאיו לה כסף לתרופות 😥 איך אפשר לשמוע קשיש ששומר אוכל כדי שיהיה לו מה לאכול 😪 הצטרפו עכשיו למיזם "שנה טובה לניצולי שואה" של עמותת 'חסדי נעמי'. בעזרתכם נעניק חבילות מזון לניצולי שואה ולקשישים ניזקקים ❤

651,712 גוייסו באמצעות 3203 תומכים
תומכים
3203
אחוז גיוס
100%
גויס
651,712
תמוך בפרויקט