אלמנה עם מחלה נדירה מאוד מתחננת 😥 אני מחוסרת כל! אנא עזרו לי לחתן את הבן שלי

אלמנה עם מחלה נדירה מתחננת 😥 מצבנו הכספי דחוק מאוד ואין לנו כסף אפילו להוצאות החתונה המינימאליות! אין לי בעל להישען ולהיתמך עליו אנא עזרו לי לחתן את בני ❤️

4,708 גוייסו באמצעות 35 תומכים
תומכים
35
אחוז גיוס
9%
גויס
4,708
תמוך בפרויקט