אלמנה עם מחלה נדירה מאוד מתחננת 😥 אני מחוסרת כל! אנא עזרו לי לחתן את הבן שלי

אלמנה עם מחלה נדירה מתחננת 😥 מצבנו הכספי דחוק מאוד ואין לנו כסף אפילו להוצאות החתונה המינימאליות! אין לי בעל להישען ולהיתמך עליו אנא עזרו לי לחתן את בני ❤️

17,356 גוייסו באמצעות 90 תומכים
תומכים
90
אחוז גיוס
102%
גויס
17,356
תמוך בפרויקט