גיוס חירום לשיקום בתי הכנסת שנשרפו בפרעות ערב חג שבועות תשפ"א

העיינים דומעות והלב שורף 😥 רגע לפני חג שבועות הוצתו והושחתו 10! בתי כנסת בישראל 🔥 הצטרפו לגיוס החירום לשיקום המיידי של בית ה'

182,442 גוייסו באמצעות 960 תומכים
תומכים
960
אחוז גיוס
96%
גויס
182,442
תמוך בפרויקט