הכלבים של מיכל

פורום מיכל סלה והצינור בפרויקט מיוחד - כלבי הגנה במטרה להגן על נשים מאוימות על ידי בני זוגן.תרמו והצילו חיים! כל סכום יעזור ויציל חיי אשה נוספת, יספק חירות, איכות חיים ובטחון. הכלב מוענק לאשה לכל החיים ומקנה לה ולילדיה שליטה וחופש בתוך הבית ובמרחב הציבורי 24/7. רכישה של כלב הגנה המציל חיים כרוכה גם בהוצאות אילוף, טיפול רפואי ומזון.

84,070 גוייסו באמצעות 516 תומכים
תומכים
516
אחוז גיוס
105%
גויס
84,070
תמוך בפרויקט