תומכים
6541
אחוז גיוס
89%
גויס
1,335,980

פרוסה 🥪או תרופה💊? גיוס חירום לחלוקת חבילות מזון לניצולי שואה וקשישים נזקקים 😭

יום השואה 2023 ועדיין אלפי ניצולי שואה נאלצים כל יום לבחור בין 'פרוסה או תרופה'?הצטרפו ל'חסדי נעמי' לחלוקת חבילות מזון לקשישים וניצולי שואה ❤

תמוך בפרויקט

פרוסה 🥪או תרופה💊? גיוס חירום לחלוקת חבילות מזון לניצולי שואה וקשישים נזקקים 😭

1,335,980.00 גוייסו באמצעות 6541 תומכים