פרוסה 🥪או תרופה💊? פרויקט מיוחד ליום השואה 2021 😭 גיוס חירום עבור ניצולי שואה וקשישים נזקקים

"אל תשליכנו" לבחירה בין 'פרוסה או תרופה' הצטרפו ל'חסדי נעמי' בסיוע משטרת ישראל, צה"ל ורשויות הרווחה למיזם הענק בסיוע לקשישים וניצולי שואה ❤ גיוס חירום לקראת יום השואה 2021

735,197 גוייסו באמצעות 3755 תומכים
תומכים
3755
אחוז גיוס
94%
גויס
735,197
תמוך בפרויקט