פרוסה 🥪או תרופה💊? גיוס חירום לחלוקת חבילות מזון לניצולי שואה וקשישים נזקקים 😭

"אל תשליכנו" לבחירה בין 'פרוסה או תרופה' הצטרפו ל'חסדי נעמי' בסיוע משטרת ישראל, צה"ל ורשויות הרווחה למיזם הענק בסיוע לקשישים וניצולי שואה ❤ גיוס חירום לניצולי שואה קיץ 2021

806,714 גוייסו באמצעות 4146 תומכים
תומכים
4146
אחוז גיוס
81%
גויס
806,714
תמוך בפרויקט