"אין לנו כסף לתרופות" 😱 פרויקט מיוחד לקראת יום השואה הבינלאומי 😭 גיוס חירום עבור ניצולי שואה וקשישים נזקקים

"אל תשליכנו" הצטרפו ל'חסדי נעמי' בסיוע משטרת ישראל, פיקוד העורף ורשויות הרווחה למיזם הענק בסיוע לקשישים וניצולי שואה ❤ גיוס חירום קורונה סגר 3

173,711 גוייסו באמצעות 695 תומכים
תומכים
695
אחוז גיוס
58%
גויס
173,711
תמוך בפרויקט