סגולה לבנים! סגולה לפרנסה טובה ובשפע! סגולה לאריכות ימים בשותפות הילולת רבי חיים בן עטר ה׳אור החיים׳ הקדוש זיע״א

בעוד שלושה ימים יחול יום הפטירה של האור החיים הקדוש שנפטר צעיר וללא בנים והוא סגולה גדולה לכל הישועות

5 גוייסו באמצעות 1 תומכים
תומכים
1
אחוז גיוס
0%
גויס
5
תמוך בפרויקט