מזעזע: שני הילדים של משפחת אוחנה מנתניה נשרפו למוות, ההורים וארבעת הילדים נותרו ללא קורת גג וחסרי כל

האחים רפאל ואלעזר אוחנה ז"ל נשרפו למוות בכניסת השבת בביתם שבנתניה. נוסף לשכול הכבד ההורים נותרו ללא קורת גג. אנא אל תתעלמו

88,789 גוייסו באמצעות 529 תומכים
תומכים
529
אחוז גיוס
89%
גויס
88,789
תמוך בפרויקט