מזעזע: שני הילדים של משפחת אוחנה מנתניה נשרפו למוות, ההורים וארבעת הילדים נותרו ללא קורת גג וחסרי כל

האחים רפאל ואלעזר אוחנה ז"ל נשרפו למוות בכניסת השבת בביתם שבנתניה. נוסף לשכול הכבד ההורים נותרו ללא קורת גג. אנא אל תתעלמו

86,534 גוייסו באמצעות 523 תומכים
תומכים
523
אחוז גיוס
87%
גויס
86,534
תמוך בפרויקט