מזעזע: שני הילדים של משפחת אוחנה מנתניה נשרפו למוות, ההורים וארבעת הילדים נותרו ללא קורת גג וחסרי כל

האחים רפאל ואלעזר אוחנה ז"ל נשרפו למוות בכניסת השבת בביתם שבנתניה. נוסף לשכול הכבד ההורים נותרו ללא קורת גג. אנא אל תתעלמו

89,669 גוייסו באמצעות 532 תומכים
תומכים
532
אחוז גיוס
100%
גויס
89,669
תמוך בפרויקט