"תצילו את יוסף חיים שלי, אני לא יכול להציל אותו לבד!"

אצל יוסף חיים בן 20 התגלה גידול סרטני מסוכן שהולך ומתפשט, כדי להציל את חייו אנחנו צריכים את העזרה שלכם! בבקשה, אל תתנו לסרטן לקחת לנו את יוסף חיים!

601,283 גוייסו באמצעות 4521 תומכים
תומכים
4521
אחוז גיוס
100%
גויס
601,283
תמוך בפרויקט