לא חוזרים לבית הספר בלי תיקמלא!

עוד מספר ימים מתחילה שנת הלימודים הבאה ועדיין יש ילדים בלי ילקוט וכלי כתיבה לשנה החדשה! רק בעזרתכם ארגון ׳חסדי נעמי׳ יוכל לתת סיוע לילדים הנזקקים!

56,502 גוייסו באמצעות 238 תומכים
תומכים
238
אחוז גיוס
113%
גויס
56,502
תמוך בפרויקט