"השותפים בהקמת הילולת דוד המלך- יראו ישועה עד ראש השנה!"

הבטחת הרב ארוש - כל התורם 300 ש"ח חד פעמי להילולת דוד המלך, דוד המלך לא ישאר חייב ויפעל לישועתו עד ראש השנה הקרוב!

216,823 גוייסו באמצעות 707 תומכים
תומכים
707
אחוז גיוס
108%
גויס
216,823
תמוך בפרויקט