בואו להיות שותפים בהנצחה ושימור מורשת יהדות רומניה בישראל.

גם אני גאה להיות רומני - ורוצה להיות שותף לעשייה לשימור מורשת והנצחת יהדות רומניה.

18,533 גוייסו באמצעות 62 תומכים
תומכים
62
אחוז גיוס
5%
גויס
18,533
תמוך בפרויקט