תיק לכל ילד! לא חוזרים לבית הספר בלי תיקמלא!

לצערינו גם שנת הלימודים הקרובה תיפתח עם ילדים רבים שאין להם ילקוט וכלי כתיבה! רק בעזרתכם ארגון ׳חסדי נעמי׳ יוכל לתת סיוע לכל אותם ילדים נזקקים ולהעניק להם "תיקמלא" עם כל הציוד הדרוש לבית הספר.

1,004 גוייסו באמצעות 14 תומכים
תומכים
14
אחוז גיוס
2%
גויס
1,004
תמוך בפרויקט