מצילים משפחות מרעב בחג!

בחג הזה אלפי משפחות בישראל עלולות לשבת רעבות ליד שולחן ליל הסדר!! אל תתעלמו מהמצוקה שלהן!!

46,121 גוייסו באמצעות 323 תומכים
תומכים
323
אחוז גיוס
102%
גויס
46,121
תמוך בפרויקט