שומרים על הבית של הילדים המיוחדים מקריסה!

הבית של הילדים המיוחדים נמצא בסכנת סגירה. ההורים מתחננים אליכם שתעזרו לנו לרכוש מבנה קבוע למועדונית, לתת להם טיפה של כוח בימי ההתמודדות הטרופים. ולהעלות חיוך על פניהן של אותן נשמות אהובות ומיוחדות!

44,917 גוייסו באמצעות 341 תומכים
תומכים
341
אחוז גיוס
50%
גויס
44,917
תמוך בפרויקט