ארבעה ילדים קטנים צריכים אותה בבית. עזרו לנו להציל את אמא רינה!!

"עזרו לנו להציל את אמא שלנו!! אמא שלנו, החזקה והמסורה והיקרה, חלתה במחלה הארורה וזקוקה לטיפולים שנמצאים מחוץ לסל הבריאות. אמא, אנחנו זקוקים לך כל כך פה איתנו. בבקשה, תנו לנו יד להשאיר את אמא איתנו"!!

608,465 גוייסו באמצעות 4891 תומכים
תומכים
4891
אחוז גיוס
101%
גויס
608,465
תמוך בפרויקט